ثبت نام معرف

کسب و کارهایی که شبکه مشتریان آنها پتانسیل خرید از باغچین را دارند، می توانند به روش معرف با ما وارد همکاری شوند. به هر کسب و کار یک کد معرف اختصاص می یابد و زمانی که مشتریان آنها به صورت آنلاین یا حضوری، اقدام به خرید نمایند، شامل تخفیف می شوند و به معرف کمیسیون تعلق می گیرد.

جهت پرسش سوالات یا برقراری ارتباط با امور نمایندگان میتوانید با شماره 09307004700 تماس حاصل نمایید.