عاملیت فروش

فروشگاه های مبلمان و لوازم منزلی که تمایل به فروش مبلمان و تجهیزات فضای باز دارند، می توانند برای تامین محصولات خود، به عنوان عاملیت فروش اقدام به همکاری نموده و شامل تخفیف عاملیتی گردند.

جهت پرسش سوالات یا برقراری ارتباط با امور نمایندگان میتوانید با شماره 09307004700 تماس حاصل نمایید.