افیلیت (همکاری در فروش)

کسب و کارهایی نظیر معماران داخلی، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران طراحی و ساخت، که به تناسب فعالیت خود، نیازمند مبلمان فضای باز می گردند، می توانند به عنوان افیلیت اقدام به همکاری نموده و با هربار خرید از کمیسیون افیلیت برخوردار گردند.

جهت پرسش سوالات یا برقراری ارتباط با امور نمایندگان میتوانید با شماره 09307004700 تماس حاصل نمایید.